VN
CN EN RU
Xung quanh
Tóm tắt:
Giám sát mạng AQI (Chỉ số chất lượng không khí) cung cấp dữ liệu ô nhiễm chung và hỗ trợ hành chính; trong khi phân tích nguồn chứng minh việc xây dựng các chất gây ô nhiễm. Sự kết hợp của hai phương pháp đưa ra bằng chứng cụ thể về dự báo môi trường xung quanh và giải pháp đúng đắn để điều trị
Nền tảng quản lý giám sát môi trường xung quanh
Tổng quan về sản phẩmThành phần chương trìnhCác tính năng của chương trình
Tổng quan về sản phẩm

FPI Ambient Network Management Platform (ANMP) là một giao diện mạnh mẽ và có thể tùy chỉnh để đánh giá và xử lý dữ liệu. Việc mô đun hóa ANMP của thu thập dữ liệu, dự đoán và kiểm soát xu hướng kiểm toán dữ liệu, cho phép truy cập toàn diện và linh hoạt cho cả cơ quan chính phủ và công chúng.


Những tính năng của hệ thống

 • Các loại dữ liệu đa dạng và toàn diện

 • Năng lực kinh doanh mạnh mẽ

 • Quan sát nhiều góc độ

 • Cấu hình linh hoạt


Thành phần chương trình

Dự báo: Sau khi thu thập dữ liệu động môi trường xung quanh theo thời gian thực, nền tảng áp dụng thuật toán phân tích không gian để tạo ra biểu đồ phân bố & khuếch tán ô nhiễm khu vực theo thời gian thực/hàng ngày. Hiển thị xu hướng khuếch tán không gian-thời gian theo chế độ GIS.


Chứng minh nguồn: Biểu đồ thông số ngành thể hiện sự chuyển giao chất ô nhiễm xuyên biên giới và đóng góp đa nguồn cho ô nhiễm khu vực. Nền tảng sẽ tạo ra kế hoạch mục tiêu giảm phần trăm ô nhiễm theo yêu cầu của chính phủ và theo ma trận thông số ngành, cho biết cả đóng góp chất ô nhiễm có thể kiểm soát và không thể kiểm soát.


Giám sát mạng lưới: Giám sát đặt tại nơi mọi người sống, làm việc và vui chơi là rất quan trọng để giải quyết vấn đề phơi nhiễm và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Ý tưởng giám sát thông thường hiện đã được thay đổi thành giám sát mạng lưới thông minh, trong đó nêu rõ hơn nữa trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các cán bộ
Các tính năng của chương trình
 • Đóng vai trò bổ sung cho dữ liệu giám sát mạng.

 • Bằng chứng về việc thực thi pháp luật di động. 

 • Được sử dụng như giám sát tĩnh/giám sát di động. 

 • Tăng cường giám sát môi trường xung quanh năng động và truy tìm nguồn gốc


Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
 • Họ và Tên*
 • Email*
 • Số điện thoại di động*
 • Tên công ty*
 • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay