VN
CN EN RU
Luyện kim
Tóm tắt:
Chế tạo sắt
Tổng quan về sản phẩmThành phần chương trình
Tổng quan về sản phẩm
Lò thổi đóng góp xấp xỉ 70% sản lượng sắt toàn cầu. Thông thường một quá trình trao đổi ngược dòng xảy ra trong lò dưới dạng quặng chảy xuống, than cốc và dòng chảy tiếp xúc với vụ nổ nóng chảy lên. Sắt nóng chảy và xỉ sau đó được nghiền ở đáy lò. Khí lò cao thoát ra từ đầu lò, sau khi làm sạch có thể được sử dụng làm nhiên liệu thường được làm giàu bằng khí than cốc hoặc khí tự nhiên.

Giảm sắt trực tiếp (DRI) cung cấp một con đường sản xuất sắt thay thế. Quặng sắt bị khử ở trạng thái rắn ở 800-1050 °C hoặc bằng cách khử khí hoặc than đá. Khí thải thoát ra từ phần trên cùng cũng được làm sạch bằng thiết bị kết tủa tĩnh điện (ESP) hoặc thiết bị lọc khí.
Thành phần chương trình
Kiểm soát quan trọng của quá trình khí
Khí lò thổi: Khí sản xuất trong lò thổi chủ yếu chứa cacbon monoxit(CO), cacbon dioxit(CO2), oxy(O2) và hydro(H2). Kiểm soát hiệu quả cháy trong lò và duy trì hoạt động an toàn của túi lọc cần phải theo dõi liên tục các loại khí trên.
Hot blast stove flue gas: Real-time monitoring of carbon monoxide(CO) in the flue gas ensures safe operation of the stove.

Giải pháp của FPI
Laser và cảm biến không tiếp xúc của LGA kết hợp với thanh lọc liên tục dẫn đến việc bảo trì hầu như miễn phí. Phản hồi tốc độ cao (xuống đến 1 giây) của máy phân tích tại chỗ làm nổi bật độ tin cậy của nó để kiểm soát an toàn. Việc định vị các thiết bị giám sát khí ở phía dưới của túi lọc không chỉ đo lường các thành phần của khí lò cao, mà còn phát hiện rò rỉ có thể xảy ra của túi lọc. Bên cạnh đó, FPI cung cấp phép đo kết hợp 'CO+CO2' trong một máy phân tích duy nhất để giảm chi phí sở hữu.
Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
  • Họ và Tên*
  • Email*
  • Số điện thoại di động*
  • Tên công ty*
  • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay