VN
CN EN RU

Máy phân tích tốc độ quang phân PFS-100

Product Summary:
Tỷ lệ tốc độ quang phân của một số chất phản ứng quan trọng và gốc tự do (O(1D), NO2, H2O2, HONO, HCHO, v.v.) là các chỉ số chính để xác định tình trạng & mức độ ô nhiễm quang hóa. Máy phân tích nhận bức xạ mặt trời bằng đầu dò thạch anh và chuyển bức xạ sang quang phổ thông qua sợi quang học thạch anh, dữ liệu quang phổ sẽ được đánh giá và so sánh về mặt toán học với dữ liệu tham chiếu để tính ra tỷ lệ tốc độ quang phân.
Trích dẫn ngay
Tổng quan về sản phẩm Tính năng sản phẩm Khu vực áp dụng
Tổng quan về sản phẩm
Tỷ lệ tốc độ quang phân của một số chất phản ứng quan trọng và gốc tự do (O(1D), NO2, H2O2, HONO, HCHO, v.v.) là các chỉ số chính để xác định tình trạng & mức độ ô nhiễm quang hóa. Máy phân tích thu bức xạ mặt trời bằng đầu dò thạch anh và chuyển bức xạ sang quang phổ thông qua sợi quang học thạch anh, dữ liệu quang phổ sẽ được đánh giá và so sánh về mặt toán học với dữ liệu tham chiếu để tính ra tỷ lệ tốc độ quang phân.
Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
  • Họ và Tên*
  • Email*
  • Số điện thoại di động*
  • Tên công ty*
  • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay