VN
CN EN RU

EXPEC-2000 Máy phân tích VOC môi trường xung quanh

Product Summary:

Series máy phân tích EXPEC-2000 VOC áp dụng công nghệ FID ba van bốn cột, có thể đo metan, phi metan và BTEX đồng thời. Thiết bị VOC này có thể được áp dụng cả trong phát thải công nghiệp và  không khí xung quanh khu vực đô thị.

Trích dẫn ngay
Tổng quan về sản phẩm Tính năng sản phẩm Khu vực áp dụng
Tổng quan về sản phẩm
Series máy phân tích EXPEC-2000 VOC áp dụng công nghệ FID ba van bốn cột, có thể đo metan, phi metan và BTEX đồng thời. Thiết bị VOC này có thể được áp dụng cả trong phát thải công nghiệp và  không khí xung quanh khu vực đô thị.
Tính năng sản phẩm
  • Áp dụng phương pháp truy tìm nhiệt, không còn dư lượng của các mẫu chuẩn độ cao, và có ưu điểm là độ tin cậy dữ liệu đo tỷ lệ tích lũy;

  • Sử dụng EPC, EFC để kiểm soát khí mang, không khí và hydro với độ chính xác và độ lặp lại cao;

  • Tự động tắt chức năng hydro sau khi ngọn lửa FID được dập tắt để đảm bảo an toàn hệ thống;

Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
  • Họ và Tên*
  • Email*
  • Số điện thoại di động*
  • Tên công ty*
  • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay