VN
CN EN RU
Trạm chất lượng nước series 3000 
Product Summary:
Trạm chất lượng nước Series 3000 được thiết kế để quan trắc trực tuyến các thông số chất lượng nước trong môi trường sạch. Được trang bị đầu dò, bộ điều khiển và máy bơm, trạm mini có thể độc lập thu thập mẫu nước, phân tích dữ liệu và truyền dữ liệu đến trung tâm. Trạm nước này cũng có thể giữ cho cảm biến của nó không bị đóng cặn và hiệu chỉnh nó từ xa thông qua một hệ thống đo từ xa.
Trích dẫn ngay
Tổng quan về sản phẩm Tính năng sản phẩm Khu vực áp dụng
Tổng quan về sản phẩm
Trạm chất lượng nước Series 3000 được thiết kế để giám sát trực tuyến các thông số chất lượng nước trong môi trường sạch. Được trang bị đầu dò, bộ điều khiển và máy bơm, máy trạm mini có thể độc lập thu thập mẫu nước, phân tích dữ liệu và truyền dữ liệu đến trung tâm. Trạm nước này cũng có thể giữ cho cảm biến của nó không bị đóng cặn và hiệu chỉnh nó từ xa thông qua một hệ thống đo từ xa được xây dựng.
Tính năng sản phẩm
  • Phân tích chất lượng nước tự động từ xa;
  • Bộ nhớ USB để truyền dữ liệu và chương trình;
  • Thiết kế mô-đun có thể mở rộng của các tham số đo lường;
Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
  • Họ và Tên*
  • Email*
  • Số điện thoại di động*
  • Tên công ty*
  • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay