VN
CN EN
Hệ thống trực tuyến chất lượng nước WOAS-1000
Product Summary:
WOAS-1000 là kiệt tác mới nhất được FPI thực hiện. Nó bao gồm một mô-đun lấy mẫu, cảm biến, đơn vị phân phối điện và đơn vị xử lý dữ liệu. Sự tích hợp hoàn chỉnh làm cho hệ thống này có thể được áp dụng trong các ma trận nước khác nhau.
Trích dẫn ngay
Tổng quan về sản phẩm Tính năng sản phẩm Khu vực áp dụng
Tổng quan về sản phẩm
WOAS-1000 là kiệt tác mới nhất được FPI thực hiện. Nó bao gồm một mô-đun lấy mẫu, cảm biến, đơn vị phân phối điện và đơn vị xử lý dữ liệu. Sự tích hợp hoàn chỉnh làm cho hệ thống này có thể được áp dụng trong các ma trận nước khác nhau.
Tính năng sản phẩm
  • Sản phẩm sẵn sàng sử dụng, yêu cầu nhân lực tối thiểu không có vật tư tiêu hao.

  • Các tùy chọn truyền thông dữ liệu khác nhau, có thể thích ứng cho hầu hết các khách hàng.

  • Tự hiệu chỉnh và tự làm sạch giảm thiểu đầu tư nhân lực.

  • Thiết kế mô-đun cho phép dễ dàng bảo trì và kéo dài chu kỳ bảo trì.

  • Hệ thống chống vi khuẩn cung cấp thời gian sống dài cho hoạt động của hệ thống.

Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
  • Họ và Tên*
  • Email*
  • Số điện thoại di động*
  • Tên công ty*
  • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay