VN
CN EN RU
Máy phân tích chất lượng nước SIA-3000 (COD,TN,TP,ammonia,heavy metals)
Product Summary:

Dòng sản phẩm SIA-3000 là một thế hệ mới của máy phân tích chất lượng nước thu nhỏ trực tuyến. So với dòng SIA-2000, nó dễ dàng vận hành, tích hợp cao và tạo ra các chỉ số chính xác hơn nhiều. Không chỉ có ngoại hình vượt trội mà còn được cải thiện trải nghiệm người dùng. Nó phù hợp với các trạm quan trắc chất lượng nước thu nhỏ, giám sát nước di động và các kịch bản ứng dụng tương tự khác.

Trích dẫn ngay
Tổng quan về sản phẩm Tính năng sản phẩm Khu vực áp dụng
Tổng quan về sản phẩm

Dòng sản phẩm SIA-3000 là một thế hệ mới của máy phân tích chất lượng nước thu nhỏ trực tuyến. So với dòng SIA-2000, nó dễ dàng vận hành, tích hợp cao và tạo ra các chỉ số chính xác hơn nhiều. Không chỉ có ngoại hình vượt trội mà còn được cải thiện trải nghiệm người dùng. Nó phù hợp với các trạm quan trắc chất lượng nước thu nhỏ, giám sát nước di động và các kịch bản ứng dụng tương tự khác.

Tính năng sản phẩm
 • Nhờ khả năng chống nhiễu tuyệt vời, thiết kế "chùm tia kép" của nó hạn chế tác động của các yếu tố như màu sắc và độ đục của nước có thể làm suy giảm kết quả đo. 
 • Với thể tích chất phản ứng và chất thải lỏng thấp hơn 80% so với các sản phẩm tương tự, SIA-3000 có chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn.
 • Đo liên tục, đo định kỳ, đo thủ công, chế độ đo điều khiển từ xa có sẵn.
 • Có khả năng thực hiện hiệu chuẩn tự động bất cứ lúc nào, với các khoảng thời gian 1-240h thường xuyên.
 • Có khả năng thực hiện hiệu chuẩn đa điểm cho lắp đặt tuyến tính, bậc hai và khối lập phương.
 • Có khả năng thực hiện các chu trình làm sạch tự động dựa trên độ phức tạp của mẫu nước tại chỗ.
 • Nó phát hiện các chất phản ứng và mẫu nước, xác định xem có thiếu chất lỏng hay không, tạo ra cảnh báo và có các chức năng như cảnh báo dư lượng chất phản ứng, nhật ký thiết bị và hệ thống báo lỗi.Product Specifications:

 Pollutant Type   Monitoring Factors   Model   Principle
 Organic Compound Factor   COD  SIA-3000(COD) 
 Oxidized by Potassium Dichromate-
Photometry 
 Permanganate Index  SIA-3000(IMN)  Potassium Permanganate Titration
 Nutrients 

 Ammonia Nitrogen   SIA-3000(NH3)  Salicylic Acid Spectrophotometry 
 Total Phosphorus  SIA-3000(TP)
 Potassium Persulfate Digestion-
Phosphorus Molybdenum Blues
Photometry
 Total Nitrogen  SIA-3000(TN) 
 Alkaline Potassium Persulfate
Digestion-UV Spectrophotometry
 Heavy Metal 
 
 Cr VI   SIA-3000(Cr) 
 1,5-Diphenylcarbazide
Spectrophotometry
 Total Chromium   SIA-3000(TCr)
 1,5-Diphenylcarbazide
Spectrophotometry
 Copper   SIA-3000(TCu)  Bathocuproine Spectrophotometry
 Nickel   SIA-3000(TNi)   Dimethylglyoxime Spectrophotometry
 Manganese   SIA-3000(TMn)   Formaldoxime Spectrophotometry
 Zinc  SIA-3000(TZn)   Zinc Reagent Spectrophotometry
Find out more, please contact us or leave a message below.
Khu vực áp dụng
 • Nước mặt;
 • Nước uống;
 • Nước thải 
 • Nước công nghiệp 
 • Chất thải ô nhiễm


Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
 • Họ và Tên*
 • Email*
 • Số điện thoại di động*
 • Tên công ty*
 • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay