VN
CN EN RU

Hệ thống quan trắc thủy ngân trực tuyến CEMS-2000B Hg


Product Summary:

Máy phân tích thủy ngân áp dụng công nghệ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh (CVAFS), tích hợp với hệ thống lấy mẫu pha loãng để loại bỏ nhiễu với các thành phần nền và đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy. Tự động hiệu chuẩn kiểm tra thủy ngân với máy tạo khí hiệu chuẩn CAL-200 bên trong.


Trích dẫn ngay
Tổng quan về sản phẩm Tính năng sản phẩm Khu vực áp dụng
Tổng quan về sản phẩm

Máy phân tích thủy ngân áp dụng công nghệ huỳnh quang nguyên tử hơi lạnh (CVAFS), tích hợp với hệ thống lấy mẫu pha loãng để loại bỏ nhiễu với các thành phần nền và đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy. Tự động hiệu chuẩn kiểm tra thủy ngân với máy tạo khí hiệu chuẩn CAL-200 bên trong.

Tính năng sản phẩm
  • Đo ion nguyên tố và thủy ngân tổng chính xác;
  • Nhiệt độ không đổi bằng khí nén từ mẫu đến đầu dò tránh nhiễu nước và giảm tổn thất mẫu;

  • Nguồn hiệu chuẩn sử dụng công nghệ ống thấm thủy ngân với điều khiển nhiệt độ và lưu lượng chính xác.

Khu vực áp dụng
  • Nhà máy điện đốt than

  • Đốt chất thải

Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
  • Họ và Tên*
  • Email*
  • Số điện thoại di động*
  • Tên công ty*
  • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay