VN
CN EN RU

Máy phân tích SRU OMA-3510

Product Summary:

FPI cung cấp model OMA-3500 để đo chính xác nồng độ H2S và SO2 trong khí thải từ nhà máy thu hồi lưu huỳnh theo quy trình Claus. Hệ thống này đi kèm với một đầu dò giảm áp, hệ thống điều hòa mẫu và máy phân tích. Hệ thống này cung cấp phản hồi cực kỳ nhanh chóng, chính xác để kiểm soát quy trình chặt chẽ.

Trích dẫn ngay
Tổng quan về sản phẩm Tính năng sản phẩm Khu vực áp dụng
Tổng quan về sản phẩm

FPI cung cấp model OMA-3500 để đo chính xác nồng độ H2S và SO2 trong khí thải từ nhà máy thu hồi lưu huỳnh theo quy trình Claus. Hệ thống này đi kèm với một đầu dò giảm áp, hệ thống điều hòa mẫu và máy phân tích. Hệ thống này cung cấp phản hồi cực kỳ nhanh chóng, chính xác để kiểm soát quy trình chặt chẽ.

Tính năng sản phẩm  • Thiết kế đầu dò tích hợp, đo tại chỗ, thời gian phản hồi nhanh chóng.
  • Tất cả các máy quang phổ trạng thái rắn, không có bộ phận chuyển động và đáng tin cậy.
  • Dễ dàng lắp đặt và thích ứng với môi trường mạnh mẽ và bảo trì ít.
  • Đo nhiều thành phần cùng một lúc, loại bỏ sự xáo trộn của Sv và các sulfua khác.
  • Kỹ thuật đo độ ngưng tụ độc đáo, loại bỏ hiệu quả sự xáo trộn của hơi lưu huỳnh.Yêu cầu báo giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không? Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
  • Họ và Tên*
  • Email*
  • Số điện thoại di động*
  • Tên công ty*
  • Lời nhắn*
Mã captcha*
Không thể đọc? Thử cái khác
Tôi đồng ý rằng dữ liệu của tôi từ biểu mẫu liên hệ này sẽ được thu thập và xử lý để trả lời yêu cầu của tôi.
Copyright 2020 FPI Group All Rights Reserved.浙ICP备11039119号 Powered ByHANSUN
Yêu Cầu Báo Giá
Bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào không?
Điền vào biểu mẫu này để liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi.
Họ và Tên *
Email *
Lời nhắn
Nộp ngay